Posted on

Nowe maszyny

Najnowsze serie maszyn JLG z najkrótszym terminem realizacji w Polsce. Oferujemy podesty ruchome i ładowarki teleskopowe. Jedyny oficjalny dystrybutor w Polsce. Opieka posprzedażowa, autoryzowany serwis, wszystkie maszyny testowane w użytkowaniu oraz w naprawach. Współpracujemy z marką JLG od 20 lat.

Posted on

Szkolenia operatorów

Praca na wysokości wymaga najwyższego poziomu wiedzy operatora w zakresie obsługi urządzeń do tego wykorzystywanych. Dlatego warto inwestować w rozwój swoich pracowników podnosząc ich kwalifikacje. Osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego nie mogą operować maszynami takimi jak podesty ruchome i ładowarki teleskopowe.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy program szkolenia operatorów podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych oraz suwnic, którego ukończenie pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do obsługi wymienionych urządzeń.

Kategorie szkoleń:

a) Szkolenia na podesty ruchome przejezdne – kat. 1P

  • Wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
  • Przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach)
  • Samojezdne (podnośniki montowane na samochodach)

b) Szkolenie na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO 

c) Szkolenie na wózki widłowe kat. 2WJO

d) Szkolenie na obsługę suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego – kat. 2S 

e) Szkolenie BHP pracy na budowie

Wymagane dokumenty to: kopia badań do pracy na wysokości oraz prawidłowo wypełniony wniosek, który przesyłamy po wysłaniu zapytania na adres info@jlg.com.pl