Formularz zlecenia serwisowego

Zleceniodawca (nazwa firmy, adres, NIP) (wymagane)

Producent, typ, model (wymagane)

Numer seryjny (wymagane)

Rok produkcji (wymagane)

Licznik mtg (wymagane)

Lokalizacja urządzenia (dokładny adres) (wymagane)

Zakup (data, gdzie) (wymagane)

Przeglądy (wykonane przeglądy gwarancyjne, przez kogo-obowiązkowo przy naprawie gwarancyjnej) (wymagane)

Imię, nazwisko, nr tel. osoby do kontaktu (wymagane)

Rodzaj awarii/opis usterki (wymagane)

Adres email (wymagane)