Szkolenia na ładowarki teleskopowe

Szkolenia ładowarki teleskopowe JLG

Szkolenie na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO

Wymagane dokumenty to: kopia badań do pracy na wysokości oraz prawidłowo wypełniony wniosek, który przesyłamy po wysłaniu zapytania na adres info@jlg.com.pl